پکیج چهار کانال دوربین مداربسته داهوا

پکیج چهار کانال حرفه ای​

پکیج چهار کاناله حرفه ای، شامل 4 عدد دوربین مداربسته حرفه ای و یک دستگاه ضبط کننده ویدئویی می باشد.

خرید پکیج هشت کانال دوربین مداربسته

پکیج هشت کانال حرفه ای

پکیج هشت کاناله حرفه ای، شامل 8 عدد دوربین مداربسته حرفه ای و یک دستگاه ضبط کننده ویدئویی می باشد.

پکیج شانزده کانال دوربین مداربسته

پکیج شانزده کانال حرفه ای

پکیج شانزده کاناله حرفه ای، شامل 16 عدد دوربین مداربسته حرفه ای و یک دستگاه ضبط کننده ویدئویی می باشد.

پکیج سی و دو کانال دوربین مداربسته

پکیج سی و دو کانال حرفه ای

پکیج شانزده کاناله حرفه ای، شامل 16 عدد دوربین مداربسته حرفه ای و یک دستگاه ضبط کننده ویدئویی می باشد.

پکیج های حرفه ای دوربین مداربسته داهوا

یک سری از پکیج های دوربین مداربسته وجود دارد که در آن ها، دوربین های حرفه ای و با کیفیتی وجود دارد. افرادی که می خواهند تصاویر را با کیفیت بیشتری ضبط کنند و دوربین های آن ها امکانات بیشتری داشته باشد، می توانند پکیج حرفه ای دوربین مداربسته داهوا را خریداری کنند. دوربین هایی که در این پک وجود دارد قابلیت های مختلفی همچون دید در شب، قابلیت ضد نور بودن و … دارند. همچنان یک دستگاه ضبط و پخش در هر کدام از این پکیج ها وجوددارد که این دستگاه ها به تعداد دوربین های پکیج، ورودی دارند.

به طور کل می توان گفت تمام دوربین ها و دستگاه های ضبط و پخش که در این پکیج ها قرار دارند، با هم سازگار هستند. فروشگاه ری کم، دوربین های حرفه ای را در پکیج های چهار، هشت، شانزده و سی و دو کاناله قرار داده است. اینگونه افراد تا خریداران بتوانند خریدی آسان و کاربردی داشته باشند.

پکیج چهار کانال حرفه ای داهوا

در این پکیج چهار دوربین وجود دارد. دو تا از دوربین های این پکیج به شکل دام و دو دوربین دیگر بولت می باشند. همچنان یک دستگاه ضبط  پخش با 4 ورودی دارد که می توان دوربین ها را به آن متصل کرد و تصاویر را به صورت زنده یا ضبط شده از زریق آن مشاهده کرد. افرادی که می خواهند در مکان های کوچک دوربین مداربسته نصب کنند، این پکیج برای آن ها بسیار مناسب است. دستگاه های داخل این پکیج حرفه ای دوربین مداربسته داهوا عبارت است از:

نام دستگاهتعدادکاتالوگ
دستگاه ضبط و پخش داهوا 5104-HS1دانلود
دوربین مداربسته داهوا 1200MP2دانلود
دوربین مداربسته داهوا 1200TP2دانلود

خرید پکیج چهار کانال حرفه ای دوربین مداربسته داهوا

پکیج هشت کانال حرفه ای

پکیج بعدی که فروشگاه ری کم در نظر گرفته است، پکیج هشت کانال حرفه ای می باشد. دوربین هایی که در این پکیج قرار دارد همان دوربین های پکیج چهار کاناله است. اما در این پکیج تعداد دوربین ها از چهار به هشت رسیده است. دستگاه ضبط کننده ویدئویی این پک هم هشت ورودی دارد. دستگاه های داخل این پکیج حرفه ای دوربین مداربسته داهوا عبارت است از:

نام دستگاهتعدادکاتالوگ
دستگاه ضبط و پخش داهوا 5108-HS1دانلود
دوربین مداربسته داهوا 1200MP4دانلود
دوربین مداربسته داهوا 1200TP4دانلود

خرید پکیج هشت کانال حرفه ای دوربین مداربسته داهوا

پکیج شانزده کانال حرفه ای

در پکیج بعدی سری دوربین های حرفه ای، شانزده دوربین مداربسته و یک دستگاه ضبط کننده ویدئویی با 16 ورودی وجود دارد. در این پکیج هم هشت دوربین دام و هشت دوربین بولت وجود دارد. اما دوربین هایی که در این پکیج وجود دارد، با دوربین های دو پکیج قبلی تفاوت دازد. دستگاه های داخل این پکیج حرفه ای دوربین مداربسته داهوا عبارت است از:

نام دستگاهتعدادکاتالوگ
دستگاه ضبط و پخش داهوا 5116-HS1دانلود
دوربین مداربسته داهوا 1200EMP-A8دانلود
دوربین مداربسته داهوا 1200DP8دانلود

خرید پکیج شانزده کانال حرفه ای دوربین مداربسته داهوا

پکیج سی و دو کانال حرفه ای

آخرین پکیجی که فروشگاه ری کم به دوربین های حرفه ای برای هواداران در نظر گرفته است، پکیج های حرفه ای 32 کانال می باشد. این پکیج برای افرادی که می خواهند بر مکان های بزرگ نظارت داشته باشند بسیار مناسب است. دوربین های این پکیج مانند پکیج قبلی می باشد و فقط تعداد آن دو برابر شده است. دستگاه ضبط و پخش این پکیج هم 32 ورودی دارد. دستگاه های داخل این پکیج حرفه ای دوربین مداربسته داهوا عبارت است از:

نام دستگاهتعدادکاتالوگ
دستگاه ضبط و پخش داهوا 5232-HS1دانلود
دوربین مداربسته داهوا 1200EMP-A16دانلود
دوربین مداربسته داهوا 1200DP16دانلود

خرید پکیج سی و دو کانال حرفه ای دوربین مداربسته داهوا